Фискална каса Давид S

12.200 МКД +18% ДДВ

Лесна мобилна каса погодна за користење во комерција, домашна испорака, на пазар како и во дуќани со ограничен простор. Користење на bluetooth технологијата ги прави погодни за поврзување на Вашиот smart phone или таблет.

Кол: Купи

КАРАКТЕРИСТИКИ


Ф. меморија                     1095 записа

Часовник                           минимум 1500 часа без напојување

Кориснички дисплеј     двореден LCD, 16 симбола во ред, 8 мм височина

Клиентски дисплеј        еднореден LCD, 16 симбола во ред, 8 мм височина

Тастатура                           28 копчиња Silicon

Принтер                              Easy Load Line Thermal SEIKO/APS

                                                60 mm/s, 32 симбола во peд

Термална хартија            57 мм ширина, 48 мм дијаметар

Напојување                        AC 100-240V-50/60Hz 1.0A, DC 9.6V-2.75A 24.BVA

Батерија                              Li-Ion 7.4V I 2600 mAh 

Димензии                           104x207x60 mm; 0.505 kgФУНКЦИОНАЛНОСТ


Оддели                                 40, од кои 9 се со копче за директен пристап

Артикли                               10 000 со програмабилно име и количина на лагер

Даночни стапки               8

Оператори                          20, со лозинка до 6 симбола

Клиенти                               1 000 со програмабилни податоци

Плаќања                               во готово, со картичка и 3 дополнителни програмабилни

Режим на работа             - Фискален принтер;

                                                - Онлајн (надворешна база на податоци);

                                                - автономно;

Опција                                 bluetooth (со доплата)

Можеби ќе ви се допадне