Бензиски пумпи

Бензински пумпи

Софтверот за работа со бензински пумпи нуди можности за комплетно работа со бензински пумпи, како продажба на горива, така и продажба на други производи во склоп на бензинската пумпа (прехрамбени производи, потрошни материјали за автомобили и слично).

Клучни карактеристики

Додавање на артикли и производи, додавање на пиштоли за бензински, продажба на производи и гориво, контрола на потрошеното гориво, и многу други можности. За подетални информации, како карактеристики на програмата и нејзините модули.

Gas station image