Работа со фискални апарати

Работа со фискални апарати

Софтверот за работа со фискални апарати нуди можности за поврзување на фискален апарат со компјутер и негово конфигурирање и тестирање. Овој софтвер е направен од ПИКСЕЛ Системи, кои се долгогодишен партнер на ДАВИД Компјутери, и преку кои оди поддршката за сите софтверски решенија од ДАВИД Компјутери.

Клучни карактеристики

Додавање на артикли во касата прегу програмата (име на артиклот, даночна група, цена на артиклот), превземање на промет по артикли, фискализација и тест на фискалната каса или фискалниот принтер (додавање на даночен број, податоци за фирмата, менување на даночни групи, печатење на тест сметка, печатење на дневен извештај и на контролен извештај). За повеќе детали околу софтверот, неговите карактеристики и цена контактирајте не.

Прирачници за користење на Фискални Каси

Logo